Onderkelderingen

Van kruipruimte tot kelder

Onderkeldering houdt in dat de aanwezige kruipruimte onder uw woning wordt omgebouwd tot kelder. Bij het vergroten van woonruimte is dit een goed alternatief voor een uitbouw. Onderkelderen is een zeer specialistische ingreep waar veel vakkennis voor benodigd is. Beijert Bouw & Techniek beschikt over alle expertise om een dergelijke verbouwing in de regio Arnhem/Nijmegen en in of nabij Drachten naar volle tevredenheid uit te voeren. Lees hieronder hoe een dergelijk proces in z’n werk gaat.

Voorbereiding bij het onderkelderen

Voordat wij met het onderkelderen van uw huis kunnen beginnen moeten er eerst voorbereidende handelingen worden verricht. Een onderkeldering moet natuurlijk ten eerste veilig kunnen worden uitgevoerd. Daarom beginnen wij met het nauwkeurig bestuderen van de bestaande situatie in en onder uw woning en ook aangrenzende panden. Onder andere de fundering wordt hiermee in kaart gebracht. De fundering moet in orde en diep genoeg zijn voordat de onderkeldering kan beginnen. Wees u er verder van bewust dat voor een dergelijke verbouwing altijd een gemeentelijke vergunning vereist is.

De daadwerkelijke onderkeldering

Nadat de situatie van uw woning volledig in kaart is gebracht en uw woning geschikt is bevonden om een kelder onder te plaatsen beginnen wij met de daadwerkelijke onderkeldering. De werkzaamheden die hierbij komen kijken zijn zeer specialistisch van aard. Deze hangen ook nog eens af van het doel dat u voor ogen heeft voor uw toekomstige kelder. Voor een extra badkamer worden immers heel andere constructiewerkzaamheden verricht dan voor bijvoorbeeld een slaapkamer of een hobbykamer. Verder zijn er vele mogelijkheden ten aanzien van trappen, trapgaten, deuren, ramen en kozijnen. Zeker is wel dat wij van tevoren alle details volledig met u afstemmen en dat wij pas aan de werkzaamheden beginnen wanneer alles duidelijk is.

Wat kost een onderkeldering?

Met welke kosten u rekening kunt houden bij het onderkelderen van uw woning is op voorhand uiterst lastig te zeggen. Dit hangt namelijk van vele factoren af. Hoe diep is de fundering en is deze fundering nog in een optimale staat? Hoe zit het met de grondwaterstand? En welk doel heeft u voor ogen met uw gewenste kelder? Deze zaken bespreken wij graag met u tijdens een vrijblijvende schouwing van uw woning en ziet u vervolgens terug op de gedetailleerde en voor u gepersonaliseerde offerte. Neem contact met ons op wanneer u interesse heeft in het onderkelderen van uw woning in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Drachten.

Onderkeldering woning

Van kruipruimte naar kelder

Onderkelderen woning

Verwijderen tussenmuur

Uw specialist voor bouw-, verbouw en renovatie werkzaamheden.