Nieuwbouw & verbouw

Een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw

Een verbouwing is een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw, terwijl bij nieuwbouw een compleet op zich zelf staand gebouw wordt gerealiseerd. Bij de verbouw van een woning blijven de bewoners vaak aanwezig en is er vaak beperkte bewegingsruimte en ruimte van materialen en materieel.

Wij richten ons vooral op de realisatie van kleinschalige projecten, zoals een aanbouw, een serre, het vervangen van een dak of het veranderen van de indeling van een pand. Een goede voorbereiding is hierbij erg belangrijk, omdat een verbouwing vaak een ingrijpende periode is en alles zo soepel mogelijk dient te verlopen. Bijvoorbeeld een aanbouw van een bijkeuken of een serre kan een waardevolle verbetering van uw woonsituatie betekenen. Maar wat is er allemaal mogelijk, en welke stappen dient u te doorlopen? Wij kunnen u tijdens het gehele proces begeleiden, en u heeft altijd 1 aanspreekpunt met wie u alle afspraken maakt.

Nieuwbouw woning

Verbouwen woning

Het ontwerp en de bouwplannen

Tijdens de voorbereidingen zal duidelijk worden wat de wensen zijn, en waaraan de bouwplannen moeten voldoen. In bepaalde gevallen zal een ontwerp moeten worden gemaakt, en zullen bouwtekeningen nodig zijn voor de technische details en de aanvraag van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). Soms zal daarnaast een funderingsadvies of een contructieberekening noodzakelijk zijn. Wij werken daarom samen met een vaste architect en constructeur. Desgewenst kunnen wij dit geheel zelf verzorgen, zonder dat het u tijd en inspanning kost.

Verbouw project woning

Alle bouwwerkzaamheden door ons vakkundig uitgevoerd

Wij verzorgen het merendeel van de werkzaamheden zelf. Vakkundig timmerwerk, constructiewerk, installatiewerk, elektrische installaties, stucwerk en tegelwerk wordt door ons zelf met precisie uitgevoerd. Enkele zaken worden door ons uitbesteed aan derden, zoals schilderwerk, metselwerk en het aanbrengen van bitumineuze dakbedekkingen. Daarvoor werken wij samen met vaste, betrouwbare partners, waar wij al vele jaren mee samen werken. Zodoende heeft u, in tegenstelling tot de gang van zaken bij de meeste bedrijven, een beperkt aantal verschillende mensen over de vloer. Wij houden u woning of gebouw netjes, en zorgen dat het afval wordt afgevoerd. Door deze werkwijze streven wij ernaar de overlast die vooral een verbouwing met zich mee brengt tot een minimum te beperken.

Vakwerk bij nieuwbouw en verbouw

Wat is het benodigde budget voor nieuwbouw en verbouw?

Het benodigde budget is grotendeels afhankelijk van de keuzes die in het voortraject worden gemaakt. Wat wordt precies aangepakt? Met welke materialen? Welke werkzaamheden worden eventueel zelf uitgevoerd? Wat zijn de eventuele bijkomende kosten, zoals vergunningen en dergelijke? Wij helpen u van te voren deze zaken inzichtelijk te maken, om uiteindelijk een reële begroting te kunnen opstellen. Het kan ook raadzaam zijn om bij beperkte middelen van te voren al een budget vast te stellen. Op deze wijze kunnen in een vroeg stadium al teleurstellingen worden voorkomen.

Vooral tijdens verbouwingen worden gedurende de uitvoering nogal eens vooraf gemaakte keuzes gewijzigd, wat een ander kostenplaatje tot gevolg heeft. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat u tijdens de uitvoering besluit een duurder type plavuizen te willen toepassen, dan welke zijn begroot in de offerte. Om kostenoverschrijdingen te voorkomen, is het verstandig hier van te voren al rekening mee te houden.

Uw specialist voor bouw-, verbouw en renovatie werkzaamheden.