Offerte aanvragen

Nieuwbouw & verbouw

Een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw

Een verbouwing is een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw, terwijl bij nieuwbouw een compleet op zich zelf staand gebouw wordt gerealiseerd. Bij de verbouw van een woning blijven de bewoners vaak aanwezig en is er vaak beperkte bewegingsruimte en ruimte van materialen en materieel.

Wij richten ons vooral op de realisatie van kleinschalige projecten, zoals een aanbouw, een serre, het vervangen van een dak of het veranderen van de indeling van een pand. Een goede voorbereiding is hierbij erg belangrijk, omdat een verbouwing vaak een ingrijpende periode is en alles zo soepel mogelijk dient te verlopen. Bijvoorbeeld een aanbouw van een bijkeuken of een serre kan een waardevolle verbetering van uw woonsituatie betekenen. Maar wat is er allemaal mogelijk, en welke stappen dient u te doorlopen? Wij kunnen u tijdens het gehele proces begeleiden, en u heeft altijd 1 aanspreekpunt met wie u alle afspraken maakt.

Glazen woning Bouwbedrijf Beijert Bouw & Techniek

15+ jaren ervaring

Wij hebben al meer dan 15 jaar relevante ervaring, waardoor geen enkele klus ons te gek is.

Kwaliteit gericht

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Optimale kwaliteit is een van onze voornaamste doelen.

De klant staat centraal

Jij als klant bent ons middelpunt. We zullen invulling geven aan jouw wensen.

Nauwkeurige afwerking

Met oog voor detail leveren wij onze projecten op. Afwerking is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dakbedekking Bouwbedrijf Beijert Bouw & Techniek

Het ontwerp en de bouwplannen

Tijdens de voorbereidingen zal duidelijk worden wat de wensen zijn, enwaaraan de bouwplannen moeten voldoen. In bepaalde gevallen zal eenontwerp moeten worden gemaakt, en zullen bouwtekeningen nodig zijn voorde technische details en de aanvraag van een omgevingsvergunning(voorheen bouwvergunning). Soms zal daarnaast een funderingsadvies ofeen contructieberekening noodzakelijk zijn. Wij werken daarom samen meteen vaste architect en constructeur. Desgewenst kunnen wij dit geheel zelfverzorgen, zonder dat het u tijd en inspanning kost.

Een greep uit onze projecten

Alle bouwwerkzaamheden door ons vakkundig
uitgevoerd

Wij verzorgen het merendeel van de werkzaamheden zelf. Vakkundigtimmerwerk, constructiewerk, installatiewerk, elektrische installaties,stucwerk en tegelwerk wordt door ons zelf met precisie uitgevoerd. Enkelezaken worden door ons uitbesteed aan derden, zoals schilderwerk,metselwerk en het aanbrengen van bitumineuze dakbedekkingen. Daarvoorwerken wij samen met vaste, betrouwbare partners, waar wij al vele jarenmee samen werken. Zodoende heeft u, in tegenstelling tot de gang van zakenbij de meeste bedrijven, een beperkt aantal verschillende mensen over devloer. Wij houden u woning of gebouw netjes, en zorgen dat het afval wordtafgevoerd. Door deze werkwijze streven wij ernaar de overlast die vooral eenverbouwing met zich mee brengt tot een minimum te beperken.

Dakwerk Bouwbedrijf Beijert Bouw & Techniek

Wat is het benodigde budget voor nieuwbouw en verbouw?

Het benodigde budget is grotendeels afhankelijk van de keuzes die in het voortraject worden gemaakt. Wat wordt precies aangepakt? Met welke materialen? Welke werkzaamheden worden eventueel zelf uitgevoerd? Wat zijn de eventuele bijkomende kosten, zoals vergunningen en dergelijke? Wij helpen u van te voren deze zaken inzichtelijk te maken, om uiteindelijk een reële begroting te kunnen opstellen. Het kan ook raadzaam zijn om bij beperkte middelen van te voren al een budget vast te stellen. Op deze wijze kunnen in een vroeg stadium al teleurstellingen worden voorkomen. Vooral tijdens verbouwingen worden gedurende de uitvoering nogal eens vooraf gemaakte keuzes gewijzigd, wat een ander kostenplaatje tot gevolg heeft. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat u tijdens de uitvoering besluit een duurder type plavuizen te willen toepassen, dan welke zijn begroot in de offerte. Om kostenoverschrijdingen te voorkomen, is het verstandig hier van te voren al rekening mee te houden.