Renovaties

Algemeen:

Een grondige, uitgebreide verbouwing wordt een renovatie genoemd.Bij een uitgebreide renovatie zijn de bewoners vaak niet aanwezig. Vaak vindt een renovatie plaats direct na aankoop van een woning, en verblijven de bewoners vaak nog in de oude woning.

Wij richten ons vooral op de realisatie van kleinschalige projecten, zoals een woning of een kleinschalig bedrijf. Een goede voorbereiding is erg belangrijk, omdat een renovatie vaak een uitgebreide ingreep is en alles zo soepel mogelijk dient te verlopen.

Maar wat is er allemaal mogelijk, en welke stappen dient u te doorlopen? Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u tijdens het gehele proces begeleiden, en heeft u altijd één aanspreekpunt met wie u alle afspraken maakt. Wilt u vrijblijvend een orienterend gesprek? Laat het ons telefonisch weten of neem contact met ons op via het contactformulier.

Vakwerk:     

Wij verzorgen het merendeel van de werkzaamheden zelf. Vakkundig timmerwerk, constructiewerk, installatiewerk, electrische installaties, stucwerk en tegelwerk wordt door ons zelf met precisie uitgevoerd. Enkele zaken worden door ons uitbesteed aan derden, zoals schilderwerk, metselwerk en het aanbrengen van bitumeuze dakbedekkingen. Daarvoor werken wij samen met vaste, betrouwbare partners, waar wij al vele jaren mee samen werken. Zodoende heeft u, in tegenstelling tot de gang van zaken bij de meeste bedrijven, een beperkt aantal verschillende mensen over de vloer. Wij houden u woning of gebouw netjes, en zorgen dat het afval wordt afgevoerd. Door deze werkwijze streven wij ernaar de overlast die vooral een verbouwing met zich mee brengt tot een minimum te beperken.

Budget:        

Het benodigde budget is grotendeels afhankelijk van de keuzes die in het voortraject worden gemaakt. Wat wordt precies aangepakt? Met welke materialen? Welke werkzaamheden worden eventueel zelf uitgevoerd? Wat zijn de eventuele bijkomende kosten, zoals vergunningen en dergelijke? Wij helpen u van te voren deze zaken inzichtelijk te maken, om uiteindelijk een reeële begroting te kunnen opstellen. Het kan ook raadzaam zijn om bij beperkte middelen van te voren al een budget vast te stellen. Op deze wijze kunnen in een vroeg stadium al teleurstellingen worden voorkomen.

Bij renovaties worden gedurende de uitvoering nogal eens vooraf gemaakte keuzes gewijzigd, wat een ander kostenplaatje tot gevolg heeft. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat u tijdens de uitvoering besluit een duurder type plavuizen te willen toepassen, dan welke zijn begroot in de offerte. Om kostenoverschrijdingen te voorkomen, is het verstandig hier van te voren al rekening mee te houden.

 

Vakkundige renovatiesVakkundige renovaties
Vakkundige renovatiesVakkundige renovaties
Vakkundige renovatiesVakkundige renovaties
Vakkundige renovatiesVakkundige renovaties
Vakkundige renovaties